Missie

Het kunstatelier Ardéfoo is een sociaal-artistiek project dat ontstaan is als antwoord op een vaak gestelde vraag van mensen die hulp zoeken in de geestelijke gezondheidszorg.

Als onderdeel van hun behandeling komen ze in contact met beeldende kunst en ontdekken ze een – soms onvermoed – talent dat bijdraagt tot een positiever zelfbeeld. Voor de meesten is met kunst bezig zijn een bron van ontspanning, expressie of een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding.

Eenmaal hersteld willen ze hiermee verder aan de slag maar om diverse redenen vinden ze geen aansluiting bij reguliere initiatieven, terwijl de motivatie om alleen te werken ontoereikend is.

Samen met anderen bezig zijn met beeldende kunst scherpt de zin aan.

We zijn gestart met het atelier met als uitgangspunten: laagdrempeligheid, kleinschaligheid, individuele vrijheid en zelfsturing van de kunstenaars.

Wat we voorzien is een werkruimte en een ongedwongen sfeer waar iedereen de inzet van de ander, ongeacht de graad van talent, respecteert.

De begeleiding wordt verzorgd door 3 gedetacheerde medewerkers vanuit de deelnemende organisaties, samen met vrijwilligers en ervaringswerkers.

We verwachten dat elke kunstenaar een eigen pad zoekt en eigen stijl en vaardigheden verder ontwikkelt. In het kunstatelier worden bijgevolg geen lessen of cursussen aangeboden met uitzondering van een occasionele workshop.

Kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid hebben een grotere gevoeligheid voor beoordeling van derden, die eigen is aan de kunstwereld.

Het Kunstatelier Ardéfoo wil een veilige plek zijn, los van een psychiatrische setting, waar kunstenaars samenkomen met een gedeelde passie : samen beeldende kunst maken en op die manier kwaliteit toevoegen aan hun leven. Het is duidelijk geen behandelings- of begeleidingscontext !

©
Kunstatelier Ardéfoo
Langestraat 117
8000 Brugge
0492 58 30 16